U bevindt zich hier:  
Home   -   Werkwijze

Werkwijze

Als je je hebt aangemeld volgt er een intakegesprek. Vanuit dat intakegesprek leg ik je een plan voor om in de komende gesprekken de aandacht op te richten en aan te werken. Na 5 gesprekken kijken we of je er tot dan toe baat bij hebt.

Als je er baat bij hebt, maar nog meer gesprekken nodig hebt, dan plannen we verdere gesprekken in. Mocht je er geen baat bij hebben, dan kijk ik met je naar passende andere hulpverlening. Als het gaat om de hulpverlening voor burnout dan zijn er in ieder geval meer gesprekken nodig.

In de gesprekken maak ik gebruik van de bij de problematiek passende methode of theorie. Ik gebruik de hulp die bij jou past, omdat elk mens anders is en in een andere situatie zit. Je kunt hierbij denken aan Beeldtaal, R.E.T., Oplossingsgericht werken, Contextuele begrippen, Transactionele Analyse. In de gesprekken leg ik graag aan je uit wat het een en ander inhoudt!

Dossierverwerking en dossierarchivering

Van elk gesprek maak ik aantekeningen. De aantekeningen gaan na elke werkdag in een afgesloten kluis. De digitale gegevens zijn opgeslagen op een externe schijf en die gaan in diezelfde kluis.  Bij afsluiting van het hulpverleningstraject wordt het digitale dossier opgeslagen op een USB-stick en bewaard in een afgesloten kluis. Papieren aantekeningen gaan door de versnipperaar. Het dossier wordt 5 jaar bewaard.

 

Privacy

U kunt ten alle tijden uw rapportage opvragen en een kopie voor uzelf houden. Mochten andere betrokken hulpverleners informatie willen, dan wordt dat alleen verstrekt na toestemming van u. Dit zal dan schriftelijk worden vastgelegd.

Ik kies ervoor om bij aanvang van de hulpverlening eenmalig een brief te sturen naar de huisarts. Dit doe ik altijd in overleg met jou als client. Hierin wordt vermeld dat u een hulpverleningstraject volgt bij de Praktijk De Passiebloem. En in 1 zin wordt globaal het hoofddoel aangegeven. Voor verdere informatie kan de betrokken huisarts bij u als cliënt terecht. Mocht er meer informatieverstrekking nodig zijn, dan geldt dat dit pas gegeven kan worden na schriftelijk toestemming van u.

Op verschillende momenten in het jaar heb ik supervisie of intercollegiaal contact. Daarbij bespreek ik zonodig en uiteraard anoniem, clientsituaties waarbij ik graag wat advies wil of meekijken of ik op het goede spoor zit.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de hulpverlening, dan mag u dit altijd vrij uit met mij bespreken. Het gaat er ten slotte om dat u baadt hebt bij de hulpverlening en dat u vertrouwen en veiligheid ervaart in mij als hulpverlener. Mochten we hier toch niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met het Beroeps Maatschappelijk Werk (BAMW), waar ik ben ingeschreven als hulpverlener. Mijn registratiecode is: 461027398.

Stuur uw schriftelijke klacht naar het Collega van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/BPSW. De BPSW neemt de klachten in behandeling wanneer de sociale professional bij Registerplein staat geregistreerd.

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
T.a.v. College van Toezicht
Leidseweg 80

3531 BE Utrecht
030 294 86 03 (werkdagen van 09.00 uur tot 14.15 uur)

www.bpsw.nl